Dişhekimliğinin bir uzmanlık dalı olan ortodonti (ortodonti uzmanı = ortodontist), diş, çene ve yüz kompleksini normal yapı ve gelişim, anomaliler ve anomalilerin tedavisi yönünden ele alan bilim dalıdır.

Ortodonti tedavisi estetik diş hekimliğinde çok önemli bir yer tutar. Ortodonti tedavisi ile dişler çene kemiği üzerinde muntazam bir biçimde yerlerini alırken çene kapanış bozukluklarının neden olduğu eklem, baş, boyun ağrıları da giderilebilir.

Çapraşık dişlerle ağız hijyeni sağlamak daha güçtür ve bu yüzden dişeti rahatsızlıkları ve çürükler daha kolay oluşur. Çapraşıklıkta ve eklem ilişkisi bozuk olduğunda çiğneme tam yapılamaz sindirim sisteminde bir takım problemler başlar. Alt ve üst dişlerin birbiriyle tam uyumlu olmadığı durumlarda, çene eklemine veya tek bir dişe fazla yük gelerek ağrılı ve tedavisi zor problemlere yol açabilir.

Şeffaf Plaklar ile Ortodonti (Ecligner)

İsviçreli ve Koreli bilim adamları tarafından uygun vakalarda uygulanmak üzere, hafif ve orta düzeyde diş bozukluklarında gözle görünmeyen şeffaf apareyler yardımı ile dijital bir tedavi metodu geliştirilmiştir. Bu yöntemde, neredeyse göze hiç çarpmayan şeffaf apareyler vasıtası ile hafif basınç uygulanarak dişlerin etkin, doğru ve de hızlı bir şekilde istenen ideal pozisyona doğru hareket ettirilmesi mümkündür. Bu apareyler sayesinde dişlerinizin tedavi aşamaları dijital platformda planlanarak ideal duruş pozisyonlarına doğru hareket ettirilmesi sağlanmaktadır.

TEDAVİ PLANLAMASI

Doktor hastanın ağız kalıplarını alır. Bu model dijital bilgisayar ortamına aktarılmasının ardından, tedavi tekniği ve süreci belirlenip bilgi işlemcide hesaplanır ve ardından doktor hastasına 3 boyutlu diş yapısının tedavinin başındaki halinden, arada geçen evrelerde ve son aşamada elde edilecek olan sonuç görüntüsüne kadar olan süreci bir film şeridi gibi izletebilir. Hastanın bu simülasyonda göreceği sonuç, tedavi sonucu elde edilecek görünüm ile yaklaşık aynı olacaktır.

Ortodontik Tedavinin Yaşı

Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilir. Eğer, iskeletsel bir problem yoksa ve sadece dişlerde çapraşıklık varsa bu bozukluklar, her yaşta ortodontik tedavi ile düzeltilebilir. Hastanın yaşı sadece hareketin ve tedavinin süresini etkiler. Ancak, iskeletsel bir sorun varsa, ergenlik döneminin sonuna kadar bu bozuklukların tedavisi ortopedik tedavi yaklaşımları ile düzeltilebilir. Yetişkin dönemde ise bu tarz iskeletsel sorunlar, ortognatik cerrahi operasyonlar ile beraber yürütülen ortodontik tedavi ile düzeltilebilir.

Ortodontik Tedavinin Süresi

Ortodontik tedavinin süresini etkileyen faktörler;  hastanın sahip olduğu probleme, hastanın yaşına, hastanın tedaviye uyumuna ve kullanılan teknik ve aygıtla çok ilişkilidir. Hafif çapraşıklığı olan kişinin tedavi süresi kısadır. 6-12 ay arasında sürebilir. Ancak, daha şiddetli iskeletsel uyumsuzluğu olan, alt veya üst çenesinde ileri veya gerilik bulunan hastalarda bu tedavi süresi 2-3 yıla kadar çıkabilir. İleri yaşlardaki ortodontik cerrahi hastalarında ise tedavi öncesi, bir ortodontik düzeltme ile dişler düzeltilir, sonrasında cerrahi müdahale ile tedavi bitirilir ve bu da yaklaşık 1 yıl kadar sürebilir.